ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Извършена работа
Покривни и фасадни ламели тип шлейбах, окомплектовки от пластифицирана ламарина, снегозадържащи елементи за покривен шлейбах, водоотвеждащи системи.