ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Обект: Черква
Извършена работа
Доставка, изработка и монтаж на медни обшивки по покрив, покриване с покривни ламели тип шлейбах, снегозадържаща система за шлейбах, водоотвеждаща система.