ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Извършена работа
Изработка, доставка и монтаж на конструкция, топлоизолация и фасадни ламели тип шлейбах. Водоотвеждащи системи и окомплектовки от пластифицирана ламарина.